aksjeselskap

Lovendring

Endringer i aksjeloven

Flere forenklinger i aksjeloven

Nyhet | Dato: 15.06.2018

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven. Endringene vil bety en enda enklere hverdag for selskapene. Vi anslår at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

Abonner på aksjeselskap