avgift

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019

I Statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen om lag 1,1 milliarder kroner påløpt og om lag 1,7 milliarder kroner bokført i 2019.

Redusert skatt på inntekt  

Abonner på avgift