Merverdiavgift

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019

I Statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen om lag 1,1 milliarder kroner påløpt og om lag 1,7 milliarder kroner bokført i 2019.

Redusert skatt på inntekt  

Lovendring

Endringer i aksjeloven

Flere forenklinger i aksjeloven

Nyhet | Dato: 15.06.2018

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven. Endringene vil bety en enda enklere hverdag for selskapene. Vi anslår at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

Statsbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2017

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Abonner på Merverdiavgift