Selskapsrett

Lovendring

Endringer i aksjeloven

Flere forenklinger i aksjeloven

Nyhet | Dato: 15.06.2018

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven. Endringene vil bety en enda enklere hverdag for selskapene. Vi anslår at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

Lovendring

Aksjelovendringer fra 1. juli 2017

Stortinget har vedtatt en rekke forenklinger i aksje- og allmennaksjeloven. Endringene (med noen få unntak) trer i kraft 1. juli. Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.
Abonner på Selskapsrett