selskapsskatt

Nyhetsbrev

Skatt I Tap på fordring og garantier?

I dette nyhetsbrevet belyses spørsmål om tapsfradrag med skattemessig virkning for personlig aksjonær, som har ytt lån til eller stilt garanti til fordel for selskap som eies direkte eller indirekte av aksjonæren.  

Rettsutviklingen i senere tid innebærer at flere personlige aksjonærer enn før, nå må forventes å oppfylle vilkårene for tapsfradrag. Dette nyhetsbrevet gir ingen særskilt omtale av selskapsaksjonærer, hvor fradragsrett for tap på fordringer etter 2011 er avskåret, hvis skyldner er et nærstående selskap.  

Abonner på selskapsskatt